Jozef Uhler
smart move 2017:
Aj náš kraj môže
byť smart
23. marec 2017, KC Dunaj
Jozef Uhler

O konferencii

Koncepcia „Smart City“ (alebo „inteligentného mesta“) predstavuje víziu, kde mesto, prípadne kraj, pre rozvoj využíva všetky dostupné informačné a komunikačné technológie tak, aby svojim obyvateľom poskytovalo komfortné služby na najvyššej možnej úrovni. Informačné a komunikačné technológie sa pritom nevyužívajú len v rámci administratívy, ale vo všetkých oblastiach mestského života – v rámci riadenia mestskej dopravy, v architektúre, pri ochrane životného prostredia, v boji s klimatickými zmenami, pri poskytovaní sociálnych služieb, v zdravotníctve, v cestovnom ruchu, v odpadovom hospodárstve, v energetike a pri mnohých ďalších každodenných činnostiach. V mestách, ktoré sú hnacím motorom ekonomického rastu, obyvatelia prirodzene očakávajú využívanie moderných technológií aj na uľahčenie súkromného života. Rozvoj sa však nie vždy uberá správnym, tzv. „smart“ smerom a mnoho miest sa dnes snaží vysporiadať s týmto neľahkým zadaním.

Bratislava sa k myšlienke „smart city“ prihlásila iba prednedávnom, kedy sa rozhodla zapojiť do európskeho projektu s rovnakým názvom. Podľa primátora Nesrovnala má Bratislava obrovský potenciál najmä v oblasti energetickej úspornosti, mobility, komunikácie, IT riešeniach, ale napríklad aj v parkovaní.

Inteligentné riešenia sa čoraz častejšie spomínajú aj v súvislosti s pripravovanou súťažou na prevádzkovateľa verejného osvetlenia, keďže koncom roka 2016 skončila dvadsaťročná zmluva so spoločnosťou Siemens a verejné osvetlenie môže v budúcnosti okrem svietenia pomáhať aj pri riadení dopravy, parkovaní, orientácii, monitorovaní ovzdušia či dopravných zápch.

Akou cestou sa teda máme v Bratislave vydať?

Čomu sa musíme vyvarovať a čo naopak môžeme „odkukať“ od svojich susedov v Čechách, ale aj na Slovensku?

Aké riešenia ponúka trh a ktoré z nich vieme v Bratislave a okolí zaviesť okamžite?

Máme v bratislavskom kraji dostatok open-data a vieme vôbec, čo s nimi?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, budeme na konferencii Smart Move 2017KC Dunaj hľadať spolu so zástupcami samospráv, popredných technologických spoločností, univerzít, občianskych združení a širokou verejnosťou. Pridajte sa k nám už 23. marca 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Registrácia

 Registrácia bola z kapacitných dôvodov zastavená. Ďakujeme za záujem.

Program

Čas Téma Rečník
14:00 - 14:30 Registrácia účastníkov
14:30 - 15:00 Otvorenie konferencie, kick-off remarks Jozef UHLER, predseda Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy

Viktor STROMČEK, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
15:00 - 17:30 Riešenia pre inteligentné mestá a regióny uplatniteľné v Bratislave a bratislavskom kraji
Čo robí mesto inteligentným mestom? Roman JANOVIČ, Regional Partner Sales Manager pre SK a CZ, Alef/CISCO
Smart projekt pre smart cities riešenia Eduard KAČÍK, CEO, LIGHTECH, spol.s.r.o.
Inteligentné dopravné systémy a verejné osvetlenie Richard PROCIK, technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia a inteligentných dopravných systémov, Siemens s.r.o.
Smart city je aj smart riadenie procesov nielen prevádzkovanie senzorov Martina KRÁLOVÁ, riaditeľka rozvoja nového podnikania, Slovak Telekom a.s.

Pavel VRBA, CEO, eParkomat
Smart City znamená lepší život v meste Milan ZMEKO, Senior Proposition and Product Manager, O2 Business Services
Inteligentné navigačné riešenie pre smart cities Radim CMAR, business architect, Sygic
17:30 - 18:00 Prestávka, networking
18:00 - 19:30 Panelová diskusia I. „Inteligentné mestá a regióny: príklady dobrej praxe doma aj v zahraničí“ Príhovor: Ivan ŠTEFANEC, poslanec Európskeho parlamentu

Moderátor: Jozef UHLER, predseda Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy

Rečníci:

Alica KALAŠOVÁ, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Marian MAGNA, konzultant, BBI Int.

Richard PROCIK, technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia a inteligentných dopravných systémov, Siemens s.r.o.

Lukáš MALINA, Product Manager, O2 IT Services
19:30 - 20:00 Prestávka, networking
20:00 - 21:30 Panelová diskusia II. „Bratislavský kraj budúcnosti“ (smart riešenia, open data) Príhovor: Ivo NESROVNAL, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

Moderátor: Tomáš SZALAY, zakladajúci partner a senior analytik Health Policy Institute

Rečníci:

Martin DONOVAL, riaditeľ projektového strediska, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Martina KRÁLOVÁ, riaditeľka rozvoja nového podnikania, Slovak Telekom a.s.

Eduard KAČÍK, CEO, LIGHTECH, spol.s.r.o.

Ľubor ILLEK, Slovensko.digital, špecializácia na opatrenia a verejnú správu
21:30 - 22:00 Closing remarks, čaša vína, networking

Partneri

STU FEI Žilinská univerzita
alef
cisco
lightech
o2
siemens
telekom

Kontakt

Organizátor konferencie:
Smart Region o.z.
Tel.: +421 949 341 304
E-mail: info@smartregion.sk
Miesto konania konferencie:
KC Dunaj
Nedbalova 3
811 01 Bratislava